Atheneum: in het kort

Atheneumleerlingen van het Roelof van Echten College krijgen les op de locatie Bentinckspark. In zes jaar bereiden we leerlingen voor op een vervolgopleiding op de universiteit of het hbo.

Onderwijs past bij interesse en talent

We streven ernaar om elke atheneumleerling zo veel mogelijk bij de eigen leerloopbaan te betrekken. Daarom kiest hij zelf het onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke interesses en talenten. In de onderbouw kiezen leerlingen uit een van de stromen uit ons Stromenland: de sportstroom, de kunststroom of het technasium. In de bovenbouw maken ze een keuze uit de profielen Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast hebben we bijzondere voorzieningen voor toptalenten op het gebied van sport en kunst. Zo kunnen deze leerlingen school en toptalent combineren.