Gymnasium: in het kort

Het Roelof van Echten College is de enige school in Hoogeveen met een gymnasium. We bieden het gymnasium al vanaf de brugklas aan. Het gymnasium is voor leerlingen met een havo-vwo-advies die het leuk vinden om uit te zoeken hoe iets werkt, waarom het zo werkt en hoe iets is ontstaan. Gymnasiumleerlingen van het Roelof van Echten College krijgen les op de locatie Bentinckspark. In zes jaar bereiden we leerlingen voor op een vervolgopleiding op de universiteit of het hbo. Gymnasiumscholieren doen examen in dezelfde vakken als de atheneumleerlingen en daarnaast in de vakken Grieks en Latijn.

Klassieke talen en oudheid

Op het gymnasium wordt veel aandacht besteed aan de klassieke talen en oudheid. In de eerste klas gaan leerlingen op zoek naar de oorsprong van onze samenleving, zoals onze manier van denken en de rechtspraak. In alle lessen komen aspecten van de Klassieke Oudheid aan bod, zodat leerlingen belangrijke verbanden leren ontdekken tussen het heden en verleden.

Onderwijs past bij interesse en talent

We streven ernaar om elke gymnasiumleerling zo veel mogelijk bij de eigen leerloopbaan te betrekken. Daarom kiest hij zelf het onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke interesses en talenten. In de onderbouw kiezen leerlingen uit een van de stromen uit ons Stromenland: de sportstroom, de kunststroom of het technasium. In de bovenbouw maken ze een keuze uit de profielen Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast hebben we bijzondere voorzieningen voor toptalenten op het gebied van sport en kunst. Zo kunnen deze leerlingen school en toptalent combineren.