Bovenbouw: de tweede fase

De bovenbouw van de havo wordt ook wel de tweede fase genoemd. Leerlingen kiezen hier een profiel dat aansluit bij de eigen interesses en capaciteiten. Een profiel bestaat uit een verplicht deel dat voor alle profielen gelijk is, een vrij deel en een deel dat bij het gekozen profiel hoort.

Tot en met het derde leerjaar krijgen leerlingen uitgebreid de mogelijkheid om zich daarop te oriënteren. Ze kunnen kiezen uit vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij;
• Economie en Maatschappij;
• Natuur en Gezondheid;
• Natuur en Techniek.

In de Tweede Fase ligt de nadruk op het ontwikkelen van de zelfstandigheid van leerlingen. Doel is om studievaardigheden aan te leren die nodig zijn in het vervolgonderwijs. Op deze manier wordt de overgang naar een vervolgopleiding zo eenvoudig mogelijk gemaakt. In de bovenbouw wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de oriëntatie op mogelijk vervolgstudies.