Technasium

Het Technasium is een stroom voor beter bètaonderwijs. Deze stroom heeft tot doel om leerlingen zo realistisch mogelijk op hun toekomst voor te bereiden en ze enthousiast te maken voor een carrière richting de bèta en techniek. Daarbij komen leerlingen in aanraking met de zeven werelden van wetenschap en techniek:

·         Energie, Water & Natuur
·         Science & Exploration
·         Mobiliteit & Ruimte
·         Voeding & Vitaliteit
·         Market & Money
·         Mens & Medisch
·         Lifestyle & Design

Young Professional

Op het Technasium zijn onze leerlingen een 'young professional'. Ze kruipen in de huid van een vakman of -vrouw en werken aan opdrachten van echte opdrachtgevers. Samen met hun groepsgenoten bedenken ze een oplossing voor een schrijnend probleem. Binnen de groep leren ze om samen te werken en elkaars talenten zo goed mogelijk te gebruiken.

Onderzoek en Ontwerpen (O&O)

Op het Technasium staat twee keer per week het vak O&O ( onderzoek en ontwerpen) op het lesrooster. Tijdens de O&O-lessen gaan leerlingen in wisselende groepen aan de slag met een opdracht die ze uitgereikt krijgen door een echt bedrijf uit de buurt. Meestal begint dat met een rondleiding op het bedrijf, zodat leerlingen snappen wat het probleem is. Daarna volgt veel overleggen, brainstormen, onderzoek doen, analyseren en oplossingen verzinnen. Ieder groepje werkt dat vaak uit in de vorm van een maquette, prototype of andere vorm. Iedere opdracht eindigt met een presentatie aan de opdrachtgever.

Meisjes, kom op!

Het Technasium is té leuk om aan jongens over te laten! Meisjes kunnen net zo goed nieuwe medicijnen ontwikkelen, meubels ontwerpen of het lekkerste ijs ontwikkelen dat mensen niet dik maakt. Het Technasium is geschikt voor iedereen die het leuk vindt om samen te werken met mensen en die er plezier aan beleeft om sociaal, creatief, precies en een doorzetter te zijn.

  • Meer weten over het Technasium? Kijk op www.technasium.nl