Kwaliteit

Het Roelof van Echten College wil een goede school zijn. Een school waar leerlingen een fijne schooltijd koppelen aan de gewenste resultaten. Wij vinden het belangrijk om daar verantwoording over af te leggen richting leerlingen, ouders en andere belanghebbenden.

Vensters voor Verantwoording

Via de website Vensters voor Verantwoording geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. U vindt er alle cijfermatige informatie over vo-scholen, verzameld in één systeem. Te denken valt aan aantal leerlingen, slagingspercentage en oudertevredenheid. Om scholen met elkaar te vergelijken kunt u terecht op de website www.schoolkompas.nl

De resultaten van het Roelof van Echten College zijn onderverdeeld in verschillende leerlijnen: