Schoolgids

Vanuit de wetgever is het voor alle scholen voor voortgezet onderwijs verplicht om jaarlijks een schoolgids op te stellen. Deze schoolgids geeft aan ouders en leerlingen informatie over het functioneren van de school. Ook staat in de schoolgids informatie over de kosten van een aantal zaken en de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Die informatie kan hieronder ook apart gedownload worden.

De schoolgids geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de wijze waarop de school omgaat met passend onderwijs. Ook geeft de school informatie over de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut en de ouderbijdrage. Tot slot vermeldt de schoolgids de rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag, informatie over de klachtenregeling en de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met sponsorbijdragen.

Versiedatum
De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer dit is gebeurd. Het kan zijn dat er zich na die datum of gedurende het schooljaar wijzigingen voordoen die niet verwerkt zijn in de schoolgids. U wordt daar dan op een andere wijze over geïnformeerd.

Hieronder kunt u de schoolgidsen van de sectoren downloaden. Ontvangt u liever een geprint exemplaar? Stuur dan een e-mail naar webredactie@rvec.nl

 

Schoolgidsen

Schoolgids 2016-2017 - praktijkonderwijs.pdf

Schoolgids 2016-2017 - vmbo_lwoo.pdf

Schoolgids mhv 2016-2017.pdf

 

Schoolkosten

 Vrijwillige schoolkostenbijdrage 2017-2018 totaaloverzicht.pdf

 Vrijwillige schoolkostenbijdrage 2017-2018 vmbo-lwoo-praktijkonderwijs.pdf

 Vrijwillige schoolkostenbijdrage 2017-2018 MHV.pdf