Lestijden

Het lesrooster wordt op de eerste schooldag aan de leerlingen bekend gemaakt en is online te vinden via het eduweb. In bijzondere gevallen kan worden gebruikgemaakt van verkorte lesroosters. Dit komt onder andere voor bij rapportenvergaderingen, nascholingsbijeenkomsten voor personeel en bij onvoorziene gebeurtenissen.

Locatie Bentinckspark - mavo, havo en vwo

Op locatie Bentinckspark (mavo/havo/vwo) werken we met gescheiden pauzes voor de onder- en bovenbouw. Het lesrooster ziet er dan als volgt uit:

Onderbouw (50 minuten)

Bovenbouw (50 minuten)

LesuurTijdLesuurTijd
1e08.30 - 09.20 uur1e08.30 - 09.20 uur
2e09.20 - 10.10 uur2e09.20 - 10.10 uur
Pauze10.10 - 10.30 uur3e10.10 - 11.00 uur
3e10.30 - 11.20 uurPauze11.00 - 11.20 uur
4e11.20 - 12.10 uur4e11.20 - 12.10 uur
Pauze12.10 - 12.35 uur5e12.10 - 13.00 uur
5e12.35 - 13.25 uurPauze13.00 - 13.25 uur
6e13.25 - 14.15 uur6e13.25 - 14.15 uur
Pauze14.15 - 14.30 uur7e14.15 - 15.05 uur
7e14.30 - 15.20 uurPauze15.05 - 15.20 uur
8e15.20 - 16.10 uur8e15.20 - 16.10 uur
9e16.10 - 17.00 uur9e16.10 - 17.00 u

 

Overige locaties - praktijkonderwijs, vmbo en lwoo

De dagindeling op alle andere locaties van het Roelof van Echten College ziet er als volgt uit:

Regulier lesrooster

40-minuten rooster

LesuurTijdLesuurTijd
1e08.30 - 09.20 uur1e08.30 - 09.10 uur
2e09.20 - 10.10 uur2e09.10 - 09.50 uur
Pauze10.10 - 10.30 uur3e09.50 - 10.30 uur
3e10.30 - 11.20 uurPauze10.30 - 10.50 uur
4e11.20 - 12.10 uur4e10.50 - 11.30 uur
Pauze12.10 - 12.35 uur5e11.30 - 12.10 uur
5e12.35 - 13.25 uur6e12.10 - 12.50 uur
6e13.25 - 14.15 uurPauze12.50 - 13.15 uur
Pauze14.15 - 14.30 uur7e13.15 - 13.55 uur
7e14.30 - 15.20 uur8e13.55 - 14.35 uur
8e15.20 - 16.10 uur