Arbeidtrainingscentrum

Het Roelof van Echten College beschikt over een eigen Arbeidtrainingscentrum (ATC). Een realistische arbeidssituatie waar leerlingen van het praktijkonderwijs alvast een voorproefje krijgen van wat ze te wachten staat op de arbeidsmarkt.

Het doel van het ATC is om een brug te slaan tussen de school- en werksituatie van leerlingen. In de praktijk blijkt vaak dat leerlingen die net op de arbeidsmarkt komen tegen problemen aanlopen. Zo leidt het gedrag dat je binnen een bedrijf dient te vertonen en de zelfstandigheid van deze leerlingen soms nog tot problemen. In het ATC wordt consequent getraind op deze vaardigheden.

Echt bedrijf

Omdat leerlingen in het praktijkonderwijs het beste leren in reële situaties is ervoor gekozen om in het ATC de arbeidssituatie zo realistisch mogelijk na te bootsen. In het ATC staat dan ook geen docent voor de klas, maar een werkleider. Leerlingen werken voor echte opdrachtgevers. Ze doen bijvoorbeeld assemblage-, inpak-, of magazijnwerkzaamheden voor bedrijven uit de regio. Het ATC heeft daarvoor een eigen werkplaats en opslagruimte op locatie Eduwiek.

Matchinglijsten

Tijdens de werkzaamheden wordt van elke individuele leerling zijn of haar houding, zelfstandigheid en concentratie in de gaten gehouden. Aan de hand van zogenaamde ‘matchinglijsten’ worden afspraken gemaakt over het leerproces van iedere leerling. Het zelfbeeld van de leerling wordt vergeleken met dat van de mentor en de werkleider. Door middel van leerplannen wordt vervolgens gewerkt aan de daaruit voortvloeiende leerpunten. Belangrijk is dat binnen het ATC de nadruk ligt op de werksituatie en niet op de werkzaamheden.

Zelfvertrouwen

Door deze werkwijze krijgt de leerling een realistisch zelfbeeld. Dat brengt met zich mee dat – wanneer het moment daar is - leerlingen zich met meer zelfvertrouwen begeven op de arbeidsmarkt. Door de realistische omgeving en werkzaamheden is de overgang van school naar werk uiteindelijk minder groot. Leerlingen schrikken minder van de overstap, omdat ze in het ATC al ervaring hebben opgedaan met factoren als werken onder tijdsdruk en kwalitatief goed werk afleveren.