Na het RvEC

Een succesvolle leerloopbaan eindigt niet op het Roelof van Echten College. Leerlingen van het praktijkonderwijs stromen aan het eind van hun opleiding door naar een passende vervolgopleiding of naar een baan. Om de overgang naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen, staan we ook na afloop van hun schoolloopbaan voor onze leerlingen klaar.

Avondschool

Iedere dinsdagavond is locatie Eduwiek vanaf 19.00 uur geopend voor oud-leerlingen. Tijdens deze avond school zijn er diverse docenten beschikbaar om allerlei vragen van leerlingen te beantwoorden en waar nodig ondersteuning te bieden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het halen van hun autotheorie, huiswerk van hun vervolgopleiding of om gewoon om even bij te praten met elkaar.

Jobcoaching

Daarnaast bestaat er voor leerlingen van het praktijkonderwijs de mogelijkheid om na afloop van hun schooltraject een jobcoach aan te vragen. Deze jobcoach begeleidt leerlingen één jaar op zijn werkplek. De coach komt regelmatig op het werk om te kijken hoe het gaat. Samen met de werkgever en de oud-leerling wordt gekeken hoe het arbeidsproces zo goed mogelijk kan worden ingericht.