Bovenbouw

Vanaf het derde leerjaar begint de bovenbouw. In de bovenbouw gaan we steeds meer aandacht besteden aan oriëntatie op stage en werk. Leerlingen worden voorbereid op hun stage door middel van interne stages, arbeidssimulatie en excursies. Zo gaan ze onder meer aan het werk in ons Arbeidtrainingscentrum (ATC). Ook bestaat de mogelijkheid om samen met een groepje leerlingen in een clusterstage ervaring op te doen bij een stagebedrijf.

ATC

Vanaf het 2e leerjaar ga je werkervaring met de arbeidsmarkt opdoen in het Arbeidstrainingscentrum (ATC). Het ATC is een ‘echt’ bedrijf, buiten de muren van de school. Onze leerlingen werken hier voor opdrachtgevers uit de regio en verrichten onder meer assemblage-, inpak- en magazijnwerkzaamheden. In het ATC leren ze hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij een bedrijf. Ze worden getraind op hun arbeids- en sociale vaardigheden. Ze leren bijvoorbeeld om op tijd te komen en hoe je om moet gaan met een baas en collega’s. Op deze manier wordt de overgang naar de arbeidsmarkt zo eenvoudig mogelijk gemaakt.

Stages

Na deze periode mogen leerlingen hun vaardigheden in de praktijk gaan brengen. Wij zoeken samen met de leerling naar een passende stageplaats. Er zijn drie soorten stages:

De oriënterende stage
Deze stage is bedoeld om te ontdekken wat voor soort werk een leerling leuk vindt en waar hij/zij goed in is.

De beroepsvoorbereidende stage
Deze stage is bedoeld om leerlingen de vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om straks succesvol aan het werk te gaan. Die vaardigheden leren ze meestal bij een echt bedrijf.

De plaatsingsstage
Deze stage is ervoor bedoeld om uiteindelijk om te zetten in een echte baan.