Praktijkonderwijs in het kort

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen van 12 tot 18 jaar die zonder diploma doorstromen naar werk of naar een korte beroepsopleiding. Met persoonlijke aandacht, praktijkgericht leren en de juiste begeleiding bereiden we onze leerlingen voor op een succesvol vervolg van hun leerloopbaan.

Onze leerlingen zijn 12 of 13 jaar oud als ze bij ons op school komen. In het begin van hun loopbaan werken we vooral aan het zelfbeeld. Doel hiervan is om samen met de leerling zicht te krijgen op de eigen capaciteiten, interesses, normen en waarden en de eigen ontwikkeling van de leerlingen. In een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP), stellen we samen met de leerling vast hoe we zijn of onderwijstraject gaan inrichten. Gedurende de schoolloopbaan kijken we regelmatig in hoeverre persoonlijke doelen worden gehaald en of we ergens bij moeten sturen.