De onderbouw

De eerste twee leerjaren van de school vormen samen de onderbouw. In de onderbouw werken we aan de hand van thema’s. Het thema in het eerste jaar is: “Wie ben ik en wat kan ik?” Daarin gaan we samen met de leerling onderzoeken wat hij/zij leuk vindt en waar de leerling goed in is. Het tweede jaar staat vervolgens in het teken van het thema: “Wat voor werk is er?” Samen zoeken we dan naar welke beroepen en vervolgopleidingen passen bij de eigen kwaliteiten en talenten.

Theorie en praktijk

In de onderbouw krijgen leerling zowel theorie- als praktijkvakken aangeboden. Bij de theorievakken valt te denken aan vakken als Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Cultuur en Maatschappij, Engels en informatiekunde. Naast theorie krijgen leerlingen ook veel  praktijk. De vakken die daarvoor worden aangeboden zijn:

  • Metaalbewerking
  • Groen
  • Horeca
  • Detail
  • Metselen
  • Straten
  • Houtbewerking

Omdat het belangrijk is een beetje fit te blijven, krijgen alle leerlingen naast deze vakken ook lichamelijke opvoeding. Daarnaast lopen de vakken arbeidsoriëntatie, sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid (denk aan Rots&Water) als een rode draad door het rooster. Ook wordt er aandacht besteed aan de creatieve vakken. De leerlingen worden begeleid door een team van deskundigen en hebben een vaste mentor, waar ze met al hun vragen en problemen terecht kunnen.