TL/Mavo

Voor leerlingen die het leuk vinden om theoretisch te leren, is TL/Mavo een goede keuze. Het verschil met vmbo bb/kb is dat leerlingen vooral theoriegerichte vakken krijgt en geen vakken gericht op de beroepspraktijk. Leerlingen van de TL/Mavo gaan naar school op locatie Bentinckspark. Afhankelijk van de studieresultaten is het mogelijk om na het eerste leerjaar op te stromen naar de havo, die zich ook op deze locatie bevindt. Natuurlijk kan ook na het eindexamen verder geleerd worden de havo.