Lwoo: vmbo met een +

Sommige leerlingen zijn wel in staat een vmbo- diploma te halen, maar hebben daarbij extra hulp nodig. Voor die leerlingen heeft het Roelof van Echten College de vmbo + leerlijn, ook wel Leerweg Ondersteundend Onderwijs (LWOO) genoemd.

De + in deze leerlijn staat voor extra zorg en extra ondersteuning. Leerlingen volgen hetzelfde programma als alle andere vmbo-leerlingen, maar worden daarbij extra ondersteund. Het zwaartepunt van de ondersteuning ligt in de eerste 2-3 leerjaren van het lwoo. In het examenjaar stromen zij dan in bij het reguliere vmbo. Met die extra begeleiding helpen we leerlingen om met succes hun vmbo-diploma te halen.