Vwo: in het kort

Vwo-leerlingen van het Roelof van Echten College krijgen les op locatie Bentinckspark. In zes jaar bereiden we leerlingen voor op een vervolgopleiding op de universiteit of het hbo.

Atheneum en gymnasium

Het vwo kent twee verschillende leerlijnen: atheneum en gymnasium. Het Roelof van Echten College is de enige school in Hoogeveen met een gymnasium. Gymnasium-leerlingen halen net als hun medescholieren van het atheneum in zes jaar hun vwo-diploma, maar doen ook examen in de vakken Grieks en Latijn. Overigens bieden wij het gymnasium al aan vanaf de brugklas.

Maatwerk

Op het vwo streven we ernaar de betrokkenheid van de leerling bij de eigen leerloopbaan zo veel mogelijk te stimuleren. Daarom kiest een leerling zelf het onderwijs dat aansluit bij de persoonlijke interesses en talenten. In de onderbouw kiezen leerlingen uit een van de stromen uit ons stromenland: de sportstroom, kunststroom, Technasium of Fast Lane English. In de bovenbouw kunnen leerlingen een keuze maken uit profielen Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Daarnaast hebben we bijzondere voorzieningen voor toptalenten op het gebied van sport en kunst. Zo kunnen deze leerlingen school en toptalent combineren.