Het gymnasium

Voor leerlingen met een vwo-advies hebben we op het RvEC
het gymnasium. Net als leerlingen van het atheneum kiezen gymnasiumleerlingen uit een van de stromen uit het Stromenland. Het verschil met het atheneum is dat op het gymnasium veel aandacht wordt besteed aan de klassieke talen en oudheid. Zo staat vanaf de brugklas het vak Latijn op het rooster. In de derde klas komt daar ook Grieks bij. Het gymnasium is een opleiding van 6 jaar.

Die ontdekkingsreis begint in klas 1 waar leerlingen op zoek gaan naar de oorsprong van onze samenleving: onze manier van denken, de rechtspraak, de taak, het toneel en nog veel meer. Onze leefomgeving is immers niet zomaar ontstaan; talloze gewoontes en uitvindingen zijn bedacht door de Grieken en de Romeinen.

Klassieke Oudheid

In alle lessen komen aspecten van de Klassieke Oudheid aan bod, zodat leerlingen belangrijke verbanden leren ontdekken tussen het heden en verleden. In het eerste half jaar zullen we ons bezig houden met de vraag hoe de wereld van toen eruit zag. Wat deden de mensen, wat dachten ze en hoe zagen de gebouwen er vroeger uit>

In het tweede half jaar beginnen de leerlingen al met het vak Latijn. Latijn was tot ver in de middeleeuwen voertaal in de westerse wereld, net als het Engels nu. In veel talen, ook in het Duits, Engels en Nederlands, is dat te merken. Heel veel woorden en uitdrukkingen uit het Latijn worden nu nog in onze talen gebruikt. Vanaf de tweede klas krijg komt ook het vak Grieks op het lesrooster.

Voor wie is het?

Het gymnasium is voor leerlingen die een havo/vwo-advies hebben gekregen op de basisschool. Het is voor leerlingen die het leuk vinden om uit te zoeken hoe iets werkt, waarom het zo werkt en hoe het is ontstaan. Kinderen met een brede interesse en die vol zitten met ideeën, zullen zich thuis voelen op het gymnasium.