Sportstroom

De sportstroom is voor leerlingen die sporten erg leuk vinden of later een baan willen in de wereld van sport en bewegen. Sport en bewegen loopt als een rode draad door de opleiding van sportstroomleerlingen. Zij kunnen in de bovenbouw bijvoorbeeld kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport & Maatschappij (BSM). Met de sportstroom leggen leerlingen een goede basis voor sportstudies, lerarenopleidingen, de studie Bewegingswetenschappen en medische beroepen zoals fysiotherapeut of bewegingstherapeut.

Extra sportactiviteiten

Alle leerlingen van de sportstroom komen samen in de sportklas. Deze klas krijgt vijf uren sport en bewegen per week. Dit zijn de normale gymuren en extra uren met nieuwe en leerzame sportactiviteiten. In de normale gymuren komen bijvoorbeeld volleybal, de coopertest, trampolinespringen en dans aan bod. In de extra sportlessen is er tijd om sporten verder uit te diepen en komt er een aantal uitdagende sportactiviteiten bij. Denk aan beachvolleybal, klimmen, boksen en golf. Deze activiteiten vinden soms ook buiten de school plaats, bijvoorbeeld op de atletiekbaan, een fitnesscentrum of de tennisbaan. De meeste lessen worden gewoon gegeven door een gymleraar, maar soms verzorgt een specialist de les. Dit kan een trainer of topsporter zijn, maar ook een bovenbouwleerling die een sport heel goed kan.

Evenementen en themadagen

Leerlingen van de sportstroom nemen deel aan extra evenementen en themadagen. Ze gaan één keer per jaar naar een sportevenement of wedstrijd, zoals de World Cup schaatsen, een wedstrijd van SC Heerenveen of een ontmoeting met het basketbalteam van Donar. Ook organiseren wij elk jaar een themadag, bijvoorbeeld een watersport- of outdoordag. In het derde leerjaar komt beroepsoriëntatie aan bod, waarbij leerlingen kennismaken met beroepen op het gebied van sport en bewegen.

Kosten

Om een goed en uitdagend sportprogramma te kunnen aanbieden en gebruik te kunnen maken van voorzieningen, is het noodzakelijk om een extra ouderbijdrage te vragen. Wij maken deze extra bijdrage voor het schooljaar bekend.