Stromenland

Brugklasleerlingen van de havo, het atheneum en het gymnasium kiezen een van de stromen uit ons Stromenland. Met deze keuze krijgt iedere leerling de gelegenheid om zijn persoonlijke talenten verder te ontwikkelen. Leerlingen kunnen kiezen uit:

Sportstroom

In de sportstroom ligt de nadruk op sport en bewegen. Leerlingen krijgen vijf uur lichamelijke oefening per week. Daarnaast gaan leerlingen bijvoorbeeld een toernooi organiseren en oefenen als scheidsrechter, coach of hulpverlener.

Kunststroom

In de kunststroom volgen leerlingen een lesprogramma dat duidelijk afwijkt van de reguliere lessen tekenen, handvaardigheid en muziek. De leerlingen houden zich bezig met drama, toneelspelen, decor bouwen, film, fotografie en zingen.

Technasium

Het Technasium is gericht op leerlingen die hun talent voor bèta en techniek verder willen ontwikkelen. Centraal in deze stroom staat het vak Onderzoek & Ontwerpen. Leerlingen ontwikkelen aan de hand van praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven vaardigheden die van grote waarde zijn in het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Het Roelof van Echten College is een van de vijf officiële technasiumscholen in Drenthe.