Stromenland

In de havo- en vwo-brugklassen kiezen leerlingen voor een van de stromen uit ons Stromenland. Zo krijgen onze leerlingen de gelegenheid hun persoonlijke talenten verder te ontwikkelen. Leerlingen kunnen kiezen uit:

Sportstroom

In de sportstroom ligt de nadruk op sport & bewegen. Leerlingen krijgen vijf uur lichamelijke oefening per week. Daarbij gaat het niet alleen om het sporten zelf, maar zullen leerlingen bijvoorbeeld ook een toernooi organiseren of oefenen als scheidsrechter, coach of hulpverlener.

Kunststroom

In de kunststroom volgen leerlingen een lesprogramma dat duidelijk afwijkt van de reguliere lessen tekenen, handvaardigheid en muziek. Leerlingen houden zich bezig met drama, toneelspelen, decor bouwen, film & fotografie en zingen.

Technasium

De Technasiumstroom is gericht op leerlingen die hun talent voor bèta en techniek verder willen ontwikkelen. Het Roelof van Echten College is een van de vijf officiële Technasiumscholen in Drenthe. Centraal in deze stroom staat het vak Onderzoek & Ontwerpen. Leerlingen doen aan de hand van praktijkopdrachten uit het bedrijfsleven belangrijke vaardigheden op, die van grote waarde zijn in het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk.