Aanmelden

Ga jij volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs en kies je voor het RvEC? Daar zijn we erg blij mee, je bent van harte welkom! Je ouders kunnen jou aanmelden via een aanmeldingsformulier.

Jouw ouders overleggen met je leerkracht in groep 8 welk niveau op het voortgezet onderwijs het beste bij jou past. Je docent zet het advies voor een leerlijn op het aanmeldingsformulier en stuurt dit samen met een overzicht van jouw schoolgegevens naar ons. Wij informeren jouw ouders en je basisschool over de toelating. Zijn jouw ouders het oneens met de beslissing van de toelatingscommissie, dan kunnen zij schriftelijk in beroep gaan.


Aanmelden: formulieren en procedures

Aanmeldformulier 2018-2019.pdf

Procedure aanmelding PO-VO.pdf

Digitale aanmeldwijzer met OKR_schooljaar 2018-2019.xlsx

Procedure extra ondersteuning SWV.pdf

 

Aanmelden voor lwoo en praktijkonderwijs

Aanmeldingsprocedure voor lwoo en praktijkonderwijs 2018-2019.pdf

Bijlage aanmelding onderzoek.docx

Overzicht van de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.pdf

Toelichting vormen van leerwegondersteunend onderwijs.pdf


Extra ondersteuning
Heb jij extra ondersteuning of speciaal onderwijs nodig, dan zet jouw leerkracht dit op het aanmeldingsformulier. Wij bekijken dan samen met deskundigen van het Expertisecentrum wat het beste bij jou past. Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning, dan word je in groep 8 getest. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor je ouders. We ontvangen aanmeldingen van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte graag voor 1 oktober.

Later instromen of overstappen
Als je vanaf het tweede leerjaar instroomt of wilt overstappen van leerlijn (zij-instroom), dan geldt een andere manier van aanmelden. Voor meer informatie over de zij-instroom kun je contact opnemen met de betreffende afdelingsleider. Je vindt hun contactgegevens onder de leerlijn in het groene menu.

Aanmeldingsformulier zij instroom.pdf
 

Voor basisscholen
Hieronder informatie voor de toeleverende basisscholen met betrekking tot het digitaal aanleveren via OSO:

Stappenplan digitaal aanmelden BO naar VO via OSO.pdf

Aanmeldingen via EXCEL FORMAT voor OSO.xlsx

Checklist digitaal aanmelden bo naar vo 2018-2019.pdf