Bentinckspark: school voor mavo, havo en vwo

Onze leerlingen van mavo, havo en vwo verhuizen in de zomer van 2014 van locatie Julianastraat naar het Bentinckspark in Hoogeveen. In het voorjaar van 2013 is gestart met de bouw. In augustus 2014 nemen we deze nieuwe locatie dan in gebruik.

De nieuwe locatie wordt een inspirerende leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Het gebouw speelt in op een optimale talentontwikkeling van leerlingen. De school is ingedeeld in clusters. Vakken die verband met elkaar houden, worden bij elkaar gesitueerd. Zo ontstaat een cluster kunst, exact, maatschappij, moderne vreemde talen en sport. Deze indeling bevordert vernieuwing in de lesstof en maakt het aanbieden van vakoverstijgende projecten eenvoudiger. Een nieuwe school in Bentinckspark past bovendien goed bij de sportambities van het Roelof van Echten College. De gemeente Hoogeveen realiseert in het Bentinckspark diverse sportfaciliteiten zoals rondom een topsporthal, atletiekbaan en diverse sportaccommodaties. Zo hebben onze sporttalenten alle faciliteiten binnen handbereik.

Foto-reportage bouw

De bouw is in volle gang. Gedurende het bouwproces houden we een foto-album bij van de vorderingen.

Klik hier om de foto's te bekijken.

3D-Wandeling

Hieronder maakt u alvast een 3D-wandeling door het nieuwe gebouw.

 

Bekijk hier meer impressies van het eindresultaat