Eduwiek: Educatie aan De Wieken

De nieuwbouwlocatie aan de Voltastraat wordt één van onze twee nieuwe locaties. Zowel de leerlingen van het praktijkonderwijs als die van het vmbo volgen hier straks hun onderwijs. Onze leerlingen volgen daar aantrekkelijk en uitdagend onderwijs met behulp van alle moderne faciliteiten.

 

 

Passend onderwijs
Het Roelof van Echten College wil een school zijn voor ieder kind. Ook kinderen die wat extra zorg en aandacht nodig hebben, hebben recht op passend en uitdagend onderwijs. Ook al hebben wij de kennis en expertise daarvoor niet altijd zelf in huis. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die door hun hoogbegaafdheid extra uitdaging zoeken. Of kinderen met een beperking in hun gedrag of met psychiatrische problematiek. Maar ook kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking willen we onderwijs en ondersteuning op maat bieden.

Het Roelof van Echten College bundelt daarom haar krachten met het Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland RENN4, Ambiq, Onderwijscentrum De Twijn en Stichting Legato.

Deze samenwerking komt tot uiting in het project Eduwiek, waarin we samen met onze partners huisvesting realiseren bij onze nieuwbouw aan de Voltastraat. Zo hebben we alle kennis en expertise binnen handbereik. Het totale aanbod aan onderwijs en zorg komt zo beschikbaar voor alle kinderen in Hoogeveen en omgeving.

Deze ontwikkelingen zijn in het belang van alle leerlingen, ook voor die kinderen die gemiddeld presteren. We bundelen onze krachten, delen faciliteiten en leren van elkaar, waardoor de kwaliteit van ons onderwijs zal stijgen. Het gemiddelde niveau gaat stijgen en de startpositie van onze leerlingen op de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen zal verbeteren.

Naar verwachting is deze locatie eind 2016 gereed.