Begeleiding en zorg

Op het RvEC helpen wij jou om het maximale uit jouw leerloopbaan te halen. Daarom houden we jou en je ontwikkeling goed in de gaten. Je mentor en decaan hebben hierin een belangrijke rol. Je mentor is je eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. De decaan ondersteunt je bij het kiezen van een vervolgopleiding. Ook als je hulp nodig hebt van buiten de school, proberen we je zo goed mogelijk te helpen. Dan zoeken we hulp van bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar, een wijkagent of een andere begeleider uit het onderwijs.

Expertisecentrum
Heb je een keer extra hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt of omdat het thuis even niet zo lekker loopt? Dan staat het zorgteam voor je klaar. In dit team zitten niet alleen de mentoren, maar ook remedial teachers, psychologen en andere deskundigen. Dit noemen we ook wel het Expertisecentrum. Ze helpen je ook bij langdurige ziekte, een handicap of bij gecombineerde onderwijsvormen. Dat doen we zo veel mogelijk in de klas. Daardoor is de extra ondersteuning vertrouwd en blijft alles zo normaal mogelijk. De specialisten hebben op onze locatie Voltastraat hun werkkamers allemaal naast elkaar in dezelfde gang: de ‘zorgstraat’.

Dyslexie
Heb je dyslexie, dan heb je moeite met lezen, spelling en grammatica. Je krijgt bij ons goede ondersteuning, zodat je zo weinig mogelijk last hebt van je dyslexie. Zo kan een remedial teacher jou begeleiden met (begrijpend) lezen en spelling. Ook kun je Kurzweil gebruiken. Dit is een computerprogramma dat jou helpt bij het scannen, lezen, spellen, schrijven en leren. Er zijn verschillende faciliteiten voor leerlingen met dyslexie. Denk aan:

  • Extra tijd voor toetsen.
  • Groter lettertype bij toetsen.
  • Geen leesbeurten in de klas.
  • Mondelinge toetsen in plaats van schriftelijke toetsen.
  • Spelfouten tellen slechts gedeeltelijk mee.


De faciliteiten waarvan jij gebruik mag maken, staan op jouw dyslexiepaspoort. Zo is jouw persoonlijke situatie voor iedereen duidelijk.