Internationale schakelklassen

Voor leerlingen van twaalf tot achttien jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken, hebben wij internationale schakelklassen (ISK). Hierin bereiden we leerlingen die kort- of langdurig in Hoogeveen verblijven voor op doorstroming naar het reguliere voortgezet onderwijs of het mbo.

Meer dan Nederlands leren
Het ISK-onderwijs draait om veel meer dan alleen taalonderwijs. Er is veel aandacht voor cultuur, respect, structuur, creativiteit, sport en allerlei maatschappelijke thema’s. Woont een leerling langdurig in Hoogeveen, dan volgt hij al snel een gemengd programma van vakken in de ISK en vakken in het reguliere onderwijs. Natuurlijk is dit programma afgestemd op het niveau van de leerling. We streven naar optimale integratie met andere leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen ondergedompeld worden in de Nederlandse taal en cultuur en een afwisselend, praktisch programma volgen. Voor leerlingen die slechts enkele maanden in Hoogeveen verblijven, heeft het ISK-programma het karakter van een kennismaking met de Nederlandse taal en cultuur.

Locatie, contact en aanmelden
De internationale schakelklassen krijgen les in ons schoolgebouw aan de Stuifzandseweg. Leerlingen kunnen het hele jaar worden aangemeld voor de ISK. Wil je meer weten over de ISK en de mogelijkheden? Neem contact op met Jorisjan van Petegem.