Klacht en integriteit

Op het RvEC werken we iedere dag aan goed onderwijs. Maar onderwijs is mensenwerk en ook op onze school gaat er weleens iets mis. In dat geval is het belangrijk dat we horen wat er misgaat, zodat we die zaken kunnen verbeteren. Om dat in goede banen te leiden hebben we een aantal normen en richtlijnen vastgelegd in een klachtenregeling, integriteitscode en klokkenluidersregeling.

Van klacht naar oplossing
Heb je een klacht, dan willen we dat zo goed mogelijk oplossen. Daarvoor bestaat een klachtenregeling. Onze klachtenregeling houdt in dat we klachten in eerste instantie binnen de school willen oplossen. Een klacht over een persoon bespreken we met de betreffende persoon. Lost dit de klacht onvoldoende op, dan wordt de mentor of de directie ingeschakeld. Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht door de directie, dan kun je in beroep gaan bij de algemeen directeur/bestuurder. Bij blijvend bezwaar kun je de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs inschakelen.

Interne vertrouwenspersoon
Bij klachten over ongewenste intimiteiten, seksisme of seksuele intimidatie is het niet altijd mogelijk om bovenstaande klachtenprocedure te volgen. Daarom kun je met deze klachten terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Op elke schoollocatie zijn interne vertrouwenspersonen aanwezig. Voor locatie Voltastraat kun je contact opnemen met mevrouw Van der Veen (praktijkonderwijs), mevrouw Hugen (vmbo) of meneer Wildeman. Voor locatie Bentinckspark kun je terecht bij mevrouw Herrewijnen of meneer P. de Jong.

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw C.J.B. Lorijn is de externe vertrouwenspersoon van onze school. Zij kan helpen om te bepalen of het nodig is om een klacht in te dienen of dat een gesprek misschien al tot een oplossing leidt. Mevrouw Lorijn begeleidt, als dat nodig is, bij de verdere procedure en helpt bij het doen van aangifte bij de politie of justitie. Ook kan zij doorverwijzen naar organisaties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De externe vertrouwenspersoon mag aanwijzingen voor klachten melden aan de klachtencommissie of het bevoegd gezag. Natuurlijk werkt zij altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en is ze verplicht tot geheimhouding.

Mevrouw Lorijn is bereikbaar via 06 51 18 19 01.

Integriteitscode
Op het RvEC willen we dat integer handelen de norm is. In onze integriteitscode staan normen en richtlijnen over het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur binnen onze school. Openheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit zijn de kernwaarden hierin.

Klokkenluidersregeling
Vermoed je dat een medewerker de fout ingaat? Vermoedens van ernstige misstanden met een grote maatschappelijke impact kun je melden. Hiervoor bestaat een klokkenluidersregeling.