Kwaliteit en toezicht

Het RvEC wil een goede, fijne school zijn. We willen dat je na een leuke schooltijd afscheid van ons neemt met een diploma op zak. Kwaliteit van onderwijs vinden wij erg belangrijk. Daarom geven we graag inzicht in onze onderwijsprestaties. Ook zorgen onze Raad van Toezicht, Medezeggenschapsraad (MR) en Leerlingenraad (LR) ervoor dat de school zo goed mogelijk functioneert.

Inzicht in onderwijsprestaties
Onze school wil open zijn over het beleid, de uitgaven en de onderwijsprestaties. We delen ons jaarverslag met je en geven een kijkje in onze onderwijskwaliteit op de website van Scholen op de kaart. Hier lees je hoe leerlingen en hun ouders/verzorgers onze school beoordelen.

Lees hier het meest recente jaarverslag.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur en het beleid van het RvEC. In vergaderingen en via andere kanalen krijgen de leden informatie over de gang van zaken in de school. De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2018 uit deze vijf leden:

  • de heer J.J. Mastwijk (voorzitter)
  • de heer K. de Groot
  • mevrouw M.A. van Zadelhoff
  • de heer A. Boelen
  • de heer R. van Lambalgen


Contact met de Raad van Toezicht kan per post en per e-mail:

Roelof van Echten College
T.a.v. Raad van Toezicht
Postbus 2152
7900 BD Hoogeveen
E-mail: raadvantoezicht@rvec.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een schoolbrede raad waarin leerlingen, ouders en personeel uit alle afdelingen van de school zijn vertegenwoordigd. De leden geven hun mening over het voorgenomen beleid van de school. De MR stemt hiermee in of geeft een advies. Dit doet de MR op basis van overleg met verschillende partijen, zoals ouders. Als leerling, ouder of medewerker kun je jouw mening, opmerking of vraag doorgeven aan hun vertegenwoordigers in de MR. Ook is de MR graag op de hoogte van klachten. De MR wil klachten ontvangen, maar kan ze niet oplossen. Voor de behandeling van een klacht kun je terecht bij de betreffende afdelingsleider of de directie.

Wil je meer informatie of heb je suggesties voor de MR? Neem dan contact op met de contactpersoon van de MR:

Roelof van Echten College
T.a.v. MR, dhr. O. Linde
Postbus 2152
7900 BD Hoogeveen
E-mail: mr@rvec.nl

Leerlingenraad (LR)
Het RvEC vindt het belangrijk om de mening van leerlingen te horen. Bijvoorbeeld over huiswerk, buitenschoolse activiteiten, de kantine, de voorlichtingsavonden, het lesrooster en ons beleid over roken, alcohol en drugs. De LR-leden gaan hierover in gesprek met de schoolleiding.