Onderwijsconcept Eduwiek

Eduwiek is in alle opzichten uniek. Het is een onderwijsconcept waarin regulier en speciaal voortgezet onderwijs elkaar versterken. RvEC-leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo, leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos, Kentalis en 'de buren' van het woonzorgcentrum Ambiq krijgen les onder een dak (locatie Voltastraat). Iedere school heeft zijn eigen plekje in het gebouw, met een eigen plein en ingang. We delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel en een simulatiewoonhuis.

Onderwijscombinaties
Daarnaast wisselen we kennis uit, ook met onze school in het Bentinckspark. Hierdoor kunnen we combinaties van onderwijs aanbieden die passen bij de mogelijkheden van elke leerling. Zo kan een leerling van RENN4 zijn heftruckcertificaat halen bij het praktijkonderwijs van het RvEC. En een leerling uit het praktijkonderwijs die heel goed is in Engels, kan daarin les krijgen op het vmbo.

Voor elke leerling
Alle kennis en expertise binnen Eduwiek is gebundeld in het Expertisecentrum. Dit team zorgt voor passende, laagdrempelige ondersteuning. De begeleiding is zo veel mogelijk in de klas. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

De partners van onderwijsconcept Eduwiek: