Werken op het RvEC

Het RvEC is de brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Op onze locatie Voltastraat vind je het praktijkonderwijs en het vmbo. Leerlingen van mavo, havo, atheneum en gymnasium gaan naar locatie Bentinckspark. Onze belangrijkste missie: een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Dit betekent dat we passend onderwijs bieden voor ieder kind. We streven ernaar dat elke leerling zo goed mogelijk terechtkomt en moeiteloos doorstroomt naar vervolgonderwijs of een baan. Om dat te bereiken, werken we nauw samen met onze partners in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

RvEC als werkgever
Een goede school zijn voor leerlingen kan alleen als je ook een goede school bent voor medewerkers. Een optimaal pedagogisch en didactisch klimaat komt voort uit inspirerende, betrokken en professionele medewerkers. We zijn een school die luistert naar medewerkers en hen betrekt in ontwikkelingen. Medewerkers krijgen de kans om zich breder te ontwikkelen en om vernieuwend bezig te zijn. Dat doen we door taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en te vertrouwen op de ondernemende kracht van onze professionals. We bieden hiervoor een inspirerende werkomgeving waarin ruimte is voor leren en groei. Naast een uitdagende baan kun je rekenen op een salaris conform de cao Voortgezet Onderwijs en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden. Dus wil jij je verder ontwikkelen binnen een vooruitstrevende en ondernemende organisatie, dan ben je bij het RvEC op de juiste plaats.

Samenwerking met scholen in WINNN
Het RvEC, CS Vincent van Gogh, CSG Groningen en Ubbo Emmius Scholengemeenschap vormen samen de regio Groningen/Drenthe van het platform WINNN (Werken IN Noord Nederland). Dit platform streeft een win-win-winsituatie na, namelijk voor docent, school en onderwijs. De vier scholen werken samen aan enkele thema’s:

  • Goede mensen behouden voor het voortgezet onderwijs.
  • Behoud van werkgelegenheid voor mensen met tijdelijke contracten vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor goed werkgeverschap.
  • Mobilisatie van mensen stimuleren in de veilige setting van het netwerk.
  • Medewerkers stimuleren om zichzelf en het onderwijs te blijven ontwikkelen en vernieuwen.


De vier scholen plaatsen hun vacatures op WINNN.nl. Solliciteer je als medewerker van een WINNN-partner op een vacature en heb je een positieve referentie, dan krijg je de status van interne kandidaat. De website WINNN.nl linkt automatisch door naar Meesterbaan.nl waar je jouw motivatie, cv en referentie kunt uploaden. 

Bekijk hier onze vacatures.