Leerwegondersteuning (lwoo)

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig om een vmbo-diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat zij sociaal-emotionele problemen of leerproblemen hebben. Voor deze leerlingen hebben wij het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Je komt dan in een lwoo-klas en je krijgt les op het niveau dat het beste bij jou past: van BB tot TL. Lwoo is dus geen aparte leerweg, maar gewoon vmbo met extra ondersteuning.

Extra aandacht en begeleiding
Ga je naar een lwoo-klas, dan helpen we je extra om je diploma te halen. Je komt in een kleinere klas met andere lwoo-leerlingen. Je krijgt veel les van je mentor en extra begeleiding. Samen werken we aan de dingen waar jij moeite mee hebt. Dit doen we tijdens de gewone lessen en in de FLEX-lessen besteden we daar nog meer aandacht aan. De begeleiding past precies bij jou, zodat het jou verder helpt. Je krijgt les in dezelfde vakken en we gebruiken dezelfde boeken als in een vmbo-klas zonder leerwegondersteuning. Ook maak je dezelfde toetsen. We streven ernaar dat je doorstroomt naar een reguliere vmbo-klas. Met extra aandacht en begeleiding werken we toe naar jouw vmbo-diploma.