Snel naar het hbo

Op het Roelof van Echten College werken we samen met het Alfa-college en Stenden hogeschool. Samen hebben we verschillende trajecten ontwikkeld die de doorstroming naar het vervolgenonderwijs bevorderen.

Van vmbo naar hbo in 4 jaar!

Leerlingen van de theoretische leerweg (vmbo-T) kunnen in slechts 4 jaar van vmbo-3 naar het hbo! In het derde jaar volgen zij het Intersectoraal Programma (ISP), waarin ze kennismaken met zoveel mogelijk beroepen en sectoren. In het vierde jaar kan dan gekozen worden voor de module Jong Ondernemen. In deze module starten leerlingen in groepjes hun eigen bedrijf.

Jong Ondernemen is een module uit het mbo. Ronden leerlingen de module goed af dan krijgen ze toegang opleiding ‘Bussiness-2-HBO’ op het Alfa-college. Dat is een versnelde opleiding van twee jaar. Met dit diploma (niveau 4) hebben leerlingen toegang tot alle vervolgstudies op het hbo.

Hbo op de havo!

Ook voor leerlingen van de havo zijn enkele projecten ontwikkeld in het kader van de Schakelpropedeuse. In het vierde leerjaar volgen de leerlingen een speciaal programma dat ze beter voorbereidt op de manier van werken in het hbo. Tijdens het vak Nederlands wordt extra aandacht besteed aan de projectvaardigheden samenwerken, vergaderen, presenteren, verslag schrijven en interviewen. Dit moet ervoor zorgen dat de doorstroming naar een vervolgopleiding soepeler verloopt en het aantal leerlingen dat switcht van opleiding of zelfs uitvalt terugdringen.

Eerste studiepunten

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om al op de havo een hbo-module te volgen. In 4 havo volgen enkele leerlingen een module ‘Marketing’. Het bestaat uit een wekelijkse theorieles, gegeven door een docent van Stenden en het wordt afgesloten met een dag stage in een bedrijf. In havo 5 kunnen leerlingen de module ‘Mondelinge Communicatie’ volgen. Leerlingen die een van de modules met goed gevolg afsluiten ontvangen hiervoor bij hun diplomering een certificaat van het Stenden hogeschool.  Het certificaat geeft recht op 3 EC’s (studiepunten) die ze bij hun eventuele vervolgopleiding bij Stenden kunnen verzilveren.

Heb je nog vragen? Neem contact op met een van onze decanen.