Zij-instroom

Voor leerlingen die vanaf leerjaar 2 instromen of overstappen van leerlijn (zij-instroom) geldt een aangepaste procedure. Hieronder downloadt u het aanmeldingsformulier voor de zij-instroom, het op- en afstroomschema en de toelatingsprocedure voor de overstap van 4tl-mavo naar 4 havo.

14-15 op- en afstroomschema mhv.pdf

Aanmeldingsformulier zij instroom.pdf

toelatingsprocedure 4tl-mavo naar 4havo.pdf

Meer informatie?

Voor meer informatie over de zij-instroom kunt u contact opnemen met een van de afdelingsleiders van onze school: