Leerlingen praktijkonderwijs ‘groot in de huishouding’

16 april 2015

Zeven leerlingen van het praktijkonderwijs hebben woensdag 25 maart hun examen ‘schoonmaak in de groothuishouding’ gehad. Angela Jonkman, Daisy van der Sleen, Johanna Hendriks, Muna Ali, Vicki Bolembo, Sharina Nagtzaam en Kim Duinkerken hebben met succes het praktijkexamen afgelegd. Chérléne Verhallen haalde bovendien het SGH schoolcertificaat.

“Voorafgaand aan het examen hebben we in de lessen geoefend op vier onderdelen”, vertelt docent Tjitske van der Veen. “De lessen werden afgesloten met proefexamens voor sanitair onderhoud, interieur onderhoud, enkelvoudig moppen en stofwissen. Tijdens het echte examen moesten de dames twee onderdelen tonen die door een examinator van SVA-Opleidingen (KPC-groep) werden beoordeeld. Gelukkig deden de meiden het heel goed en zijn ze allemaal geslaagd met een voldoende of goed op de twee praktijkonderdelen. Het certificaat zal ter zijner tijd uitgereikt worden, gelijk met alle andere certificaten op een speciale avond aan de Nicolaas Beetsstraat.

Foto: Op de foto mist Angela, zij was ziek tijdens het maken van de foto.