"Passend onderwijs is een prachtige missie"

27 maart 2014

Zo’n tweehonderd ouders van het Roelof van Echten College kwamen woensdagavond 26 maart naar locatie Griendtsveenweg voor een informatieve ouderavond over passend onderwijs. In de week van het passend onderwijs (24 t/m 28 maart) leerden ze via diverse workshops wat passend onderwijs inhoudt en wat het betekent voor hun kinderen.

“Passend onderwijs is er voor alle kinderen op alle niveaus”, zegt Carla van der Spek, projectleider passend onderwijs op het RvEC. “Een veel voorkomend misverstand is dat passend onderwijs alleen bedoeld is voor kinderen met een beperking. Hoewel op 1 augustus de wet op passend onderwijs van kracht wordt, is voor veel ouders nog niet duidelijk wat het precies betekent. Daarom houden we vanavond deze bijeenkomst. Om ouders bij te praten, te laten zien hoe we er op het RvEC mee omgaan en eventuele vooroordelen weg te nemen.”

 

Regulier als het kan, speciaal als het moet
“Het doel van passend onderwijs is om kinderen op maat gesneden onderwijs aan te bieden”, legt Van der Spek de aanwezigen uit. “Alle leerlingen die straks naar het voortgezet onderwijs gaan, worden bij een reguliere school aangemeld. Dus ook de leerlingen die nu nog naar het speciaal onderwijs gaan. In het kader van de zorgplicht wordt het onze taak om ieder kind een passend leerarrangement aan te bieden. In de meeste gevallen zal dat ‘gewoon’ regulier of speciaal onderwijs zijn. Maar ook gecombineerde trajecten zijn heel goed mogelijk. Het uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Zo halen we het maximale uit ieder kind.”

Nieuwbouw
Hoewel de zorgplicht doet vermoeden dat passend onderwijs wordt opgelegd aan de scholen, denkt men daar op het RvEC heel anders over. “Passend onderwijs is geen verplichting, maar een prachtige missie”, benadrukt Van der Spek. “Al ver voor de wet op passend onderwijs, zaten we met elkaar aan tafel. Dat heeft geresulteerd in het project Eduwiek, waarbij we samen met RENN4, Ambiq en Stichting Legato nieuwbouw realiseren aan de Voltastraat. Het totale aanbod aan zorg en onderwijs komt daar samen. De ontwerpfase is in volle gang en eind 2016 is de nieuwe school gereed.”

Voorsprong door Eduwiek
Die samenwerking met het speciaal onderwijs levert nu een voorsprong op, weet Van der Spek. “Onze gedragsdeskundigen nemen al samen leerlingendossiers door om te kijken hoe het straks in de praktijk gaat. En op verschillende locaties hebben we ervaring opgedaan met gemengde leertrajecten. Maar het belangrijkste is de wil bij alle partners om elkaar te versterken. Passend onderwijs begint namelijk met de bereidheid om te investeren in de kansen van kinderen.”