Eduwiek in landelijke campagne Rechten van de Mens

4 december 2017

Ons onderwijsconcept Eduwiek wordt gebruikt als ‘good practise’ in de landelijke campagne ‘Meedoen’ van het College voor de Rechten van de Mens. Die campagne werd afgelopen vrijdag 1 december gelanceerd.

Op diezelfde dag overhandigde het College een rapport aan minister De Jonge van VWS waarin wordt geconcludeerd dat mensen met een beperking nog te weinig meedoen in de samenleving. Op het gebied van zelfstandig wonen, arbeid en onderwijs loopt deze groep mensen tegen onnodig veel belemmeringen aan, aldus het college. Zij start daarom een landelijke ‘meedoen-campagne’ die het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bewust moet maken van het belang van een gelijke behandeling van mensen met een beperking.
 
Gelijke kansen voor ieder kind
In de campagne wordt ons onderwijsconcept Eduwiek uitgelicht als het voorbeeld van hoe je ieder kind gelijke kansen kunt bieden. In onderstaande video wordt Jano, leerling van De Windroos, gevolgd tijdens de lessen groen die hij volgt op het praktijkonderwijs. Hier mogen we trots op zijn!
 

Over Eduwiek
Eduwiek is een uniek onderwijsconcept van het RvEC, RENN4, Ambiq en Onderwijscentrum De Twijn. Speciaal en regulier voortgezet onderwijs hebben er de krachten gebundeld. De fysieke grenzen tussen de partners zijn verdwenen, waardoor ze ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding kunnen bieden. We werken volgens één onderwijsconcept en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding is beschikbaar voor alle leerlingen, waardoor ook combinaties van onderwijs mogelijk zijn. Eduwiek begeleidt jongeren naar een prachtige eindbestemming: een kansrijke toekomst.