Eduwiek viert start van de bouw

2 november 2015

Aan de Voltastraat is begonnen met de bouw van Eduwiek, een school voor leerlingen van RENN4 en het Roelof van Echten College. Regulier en speciaal voortgezet onderwijs bundelen hun krachten en komen samen onder één dak. Vrijdag 30 oktober werd feestelijk stil gestaan bij de start van de bouw. Leerling Junior de Bruin mocht samen met wethouder Jan Steenbergen de eerste vloerplaat leggen.

Foto boven (André Weima): Leerling Junior de Bruin maakt zich gereed om samen met wethouder Jan Steenbergen de eerste vloerplaat van Eduwiek te leggen.

Eduwiek is een samenwerking tussen het regulier voortgezet onderwijs van het Roelof van Echten College en het speciaal voortgezet onderwijs (cluster 3 en 4) van RENN4. De school wordt gebouwd voor leerlingen van het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en vmbo. Ook de jongeren van het naastgelegen orthopedagogisch behandelcentrum van Ambiq volgen straks hun lessen in de nieuwe school. Naar verwachting is de school eind 2016 gereed. Wethouder Gert Vos roemde het concept Eduwiek tijdens de viering. “Goed onderwijs levert een belangrijke preventieve bijdrage aan de zorgtaken van de gemeente. Het is dan ook een prachtige mijlpaal die we hier vandaag bereiken. Met Eduwiek krijgt Hoogeveen een school waar kinderen van 12 tot 18 hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarmee is het een voorbeeld voor Nederland.”

Eén school, één onderwijsconcept
Door de samenwerking van het speciaal en regulier onderwijs wordt het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding beschikbaar voor alle leerlingen en hun docenten. Dat betekent dat leerlingen regulier of speciaal onderwijs kunnen volgen zoals ze dat nu krijgen, maar ook gemengde vormen van onderwijs zijn mogelijk. De scholen werken volgens één concept, waarbij de mogelijkheden van de leerling steeds het uitgangspunt zijn. Dat betekent dat een leerling uit het speciaal onderwijs reguliere lessen kan volgen, maar bijvoorbeeld een (hoogbegaafde) leerling uit het regulier onderwijs extra begeleiding kan krijgen vanuit het speciaal onderwijs. Op deze manier worden onderwijs en begeleiding optimaal afgestemd op het talent van de leerling. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen hun kennis en expertise gebundeld in het Expertisecentrum waardoor ook kennisuitwisseling plaatsvindt tussen docenten.

Geen drempels
De nieuwe school wordt gekenmerkt door de indeling in 3 vleugels. Iedere onderwijsvorm krijgt zijn eigen plek in het gebouw. Op de begane grond krijgen de leerlingen van het cluster 3 en 4 onderwijs hun plek, samen met de scholieren van het praktijkonderwijs. De tweede bouwlaag is bestemd voor de leerlingen van het vmbo. Centraal in de school komen de gedeelde faciliteiten zoals een professionele grootkeuken, de gymzalen en diverse praktijklokalen. Op deze manier vinden leerlingen kleinschaligheid als ze dat nodig hebben, maar combinaties van onderwijs als hun talent daarom vraagt. Geen drempels meer, maar uitdagend onderwijs voor ieder kind.

Bekijk hier de 3D impressie van de nieuwe school