Eerste schooldag locatie Bentinckspark een feit

21 augustus 2014

Een school zonder leerlingen is nog geen school. Daarom keken we op het Roelof van Echten College lang uit naar woensdag 20 augustus. Die dag maakten de leerlingen van mavo, havo en vwo namelijk voor eerst kennis met hun nieuwe locatie in het Bentinckspark.

Een zonnig ontvangst op het schoolplein was er door de vele regenbuien helaas niet bij. Maar het is dan ook geen straf om uit te wijken naar de prachtige aula. Daar werden de scholieren welkom geheten door hun afdelingsleider. Aansluitend maakten ze kennis met de mentor en hun klasgenoten en kregen ze een rondleiding door het nieuwe pand. Zo ontdekten ze dat de school is opgebouwd uit clusters. Vakken die verband met elkaar houden zitten bij elkaar gesitueerd en zijn herkenbaar aan hun eigen kleur. Zo is er een cluster kunst, exact, maatschappij, moderne vreemde talen, zaakvakken en sport. Ook namen de scholieren een kijkje in de collegezaal, de werkplaats van het Technasium en de mediatheek.

Modern onderwijs
“Met de leerlingen erin, is de school echt af”, zegt Albert Weishaupt, algemeen directeur/bestuurder van het RvEC. “We hebben met z’n allen een prachtige school neergezet waar we de komende jaren modern en eigentijds onderwijs zullen geven. Een nieuw gebouw is altijd even wennen, maar de komende weken zullen we het ons samen met de leerlingen steeds meer eigen gaan maken. Onze docenten hebben een belangrijke stem gehad in het ontwerp van het gebouw. Daardoor beschikken we over alle faciliteiten die passen bij het onderwijs dat we hier geven. Kortom, we hebben alles in huis om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan.”

Tijdelijk tot Eduwiek
Ook leerlingen van locatie Park Dwingeland (vmbo TL) zijn verhuisd. In verband met de overlast die verwacht wordt door de bouw van de parkeergarage De Kaap, hebben zij hun locatie aan de Jonkheer de Jongestraat verruild voor die aan de Julianastraat. Die locatie kwam immers leeg door de verhuizing naar het Bentinckspark. De verhuizing is tijdelijk. Het RvEC realiseert aan de Voltastraat een tweede nieuwbouwschool onder de naam Eduwiek. Alle leerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs krijgen daar een nieuwe school. Ook het speciaal voortgezet onderwijs wordt daar gehuisvest. De bouw daarvan start naar verwachting begin 2015.

Bekijk hier de foto’s van de eerste schooldag