Gastcollege van imam Tahier

16 mei 2017

Wat vindt u van de IS? Hoe denkt u over Geert Wilders? En waarom moeten moslims zo vaak bidden? Dit soort vragen kwam langs tijdens een gastcollege van imam Tahier uit Zwolle.

Gekleed in een mustahabb (traditioneel gewaad) en met tulband van acht meter (!) betreedt Tahier de collegezaal van locatie Bentinckspark. Zijn opmerking over wie de baas is tijdens de gastles breekt het ijs. “Het gaat niet om mijn verhaal, het gaat over jullie verhaal. Jullie hebben de leiding. Stel al de vragen die je wilt. Schroom niet, wees open.” Het resultaat is een interessant gesprek over principes, over de functie van het bidden, abortus, euthanasie en over maatschappelijke thema’s zoals discriminatie, aandacht van de media en de gelijkwaardigheid van de mens. Hij benadrukt het verschil tussen godsdienst en cultuur in zaken zoals eerwraak en ongelijkheid tussen man en vrouw en geeft aan dat de islam een geloof van liefde is. Uit zijn antwoorden klinken de waarden ‘keuzevrijheid’ en ‘niet oordelen’ door, maar ook het verdriet dat de hedendaagse polarisatie in het maatschappelijke debat, het ‘wij-zij denken’, met zich meebrengt. Tahier doet een oproep voor het aangaan van de dialoog, om over verschillen te praten, maar ook om de verbinding te zoeken.

Kijk op het leven
De gastles is een afsluiting van het thema ‘Principes’ van het nieuwe vak GMF (godsdienstige, maatschappelijke en filosofische vorming). De kern van dit vak is de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, gestoeld op theoretische kennis en sociale vaardigheden. Tijdens GMF worden allerlei persoonlijke, actuele en maatschappelijke thema’s besproken. Het stellen van vragen en vooral waaromvragen door de leerlingen zelf is daarbij het belangrijkste. Daarmee kunnen zij een eigen kijk op het leven krijgen. En dan niet alleen op hun eigen leven, maar ook op dat van anderen.