Gemeente en schoolbesturen zetten handtekening onder plannen voor Eduwiek

21 oktober 2014

De schoolbesturen van het Roelof van Echten College, Stichting Legato, RENN4 en de gemeente hebben dinsdag 21 oktober een overeenkomst ondertekend om met elkaar het onderwijsconcept Eduwiek te bouwen.

Eduwiek biedt onderdak aan leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo van het Roelof van Echten College (RvEC) en aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. “Een uniek onderwijsconcept”, zegt Albert Weishaupt, directeur/bestuurder van het RvEC. “Het totale aanbod aan onderwijs en zorg wordt beschikbaar voor alle kinderen, ook voor excellente kinderen. Onder het motto ‘Samen waar het kan, apart als het moet’ kunnen we leerlingen kleinschaligheid bieden als ze dat nodig hebben, maar combinaties van onderwijs als hun talent daarom vraagt. Daarmee maken we een einde aan de stigmatisering van kinderen. Binnen Eduwiek staan de mogelijkheden van het kind centraal.”

Samenwerking
De gemeente ziet Eduwiek als een belangrijk instrument om leerlingen in het speciaal onderwijs toekomstperspectief te bieden. Wethouder Jan Steenbergen: ‘Door de inhoudelijke samenwerking tussen de scholen en de gezamenlijke huisvesting krijgen deze scholieren de best mogelijke leerplek. Het bereidt ze goed voor op een vervolgopleiding. En Eduwiek sluit goed aan op de nieuwe gemeentelijke taken vanuit de decentralisaties.’

Investeringen
Op dit moment zijn de leerlingen ondergebracht in tijdelijke huisvesting. De gemeente investeert zes miljoen euro in de nieuwbouw voor de scholen. Het Roelof van Echten College investeert 11 miljoen euro. Met de investering  wordt het totale onderwijsconcept van Eduwiek in één keer gerealiseerd, inclusief de nieuwbouw van het vmbo en praktijkonderwijs van het Roelof van Echten College. Door de samenvoeging op één locatie ontstaat een efficiënte huisvesting. Op de locatie aan de Voltastraat is het nieuwe woon-, zorg- en behandelcentrum van Ambiq al in gebruik.

Planning
De samenwerking en het ontwikkelen van het onderwijsconcept van Eduwiek is volop in gang. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte. In 2015 start de bouw van het project en eind 2016 moet Eduwiek gereed zijn voor gebruik.