Grote BHV-oefening op Eduwiek

2 november 2017

In Eduwiek werken regulier en speciaal onderwijs samen om ieder kind een passende plek voor onderwijs, zorg en begeleiding te kunnen bieden. Ook werken we samen aan een veilige school. Daarom was er afgelopen dinsdagavond een grote, gezamenlijke BHV-oefening. Medewerkers, leerlingen, hulpdiensten en vrijwilligers werkten hieraan mee.

We vinden het belangrijk dat we goed voorbereid zijn op mogelijke calamiteiten en ongelukken. Alle gebruikers van schoollocatie Eduwiek zijn hierbij betrokken.

De aanwezigen kregen te maken met verschillende calamiteiten en ongelukken die op school kunnen plaatsvinden. Wat moet je doen als een leerling tijdens een biologiepracticum een bijtende stof in zijn ogen krijgt? En hoe verleen je hulp aan een slachtoffer dat een ongeluk in het technieklokaal heeft gehad of van de trap is gevallen? Van eerste hulp verlenen tot een brand blussen en zorgvuldig communiceren; in Eduwiek werd intensief gewerkt aan een veilige school.