Gymleraren RvEC oefenen met ongevallen

31 januari 2014

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op school. Door een verkeerde beweging of val in de gymzaal kunnen leerlingen letsel oplopen. Als docent moet je dan wel weten hoe je op de juiste manier hulp kunt verlenen. Reden voor de leraren van het RvEC om daar regelmatig mee te oefenen.

Tijdens de oefening in de gymzaal werden de docenten geconfronteerd met verschillende soorten letsel. Van nekletsel tot een verstuikte enkel. De oefening vond plaats in samenwerking met medewerkers van de ambulancedienst. “Daarbij hadden we speciaal aandacht voor het onderdeel communicatie”, zegt Arbo-coördinator Françie Sprakel. “Goede communicatie met collega’s, leerlingen, maar ook met professionele hulpverleners is heel belangrijk om verergering of uitbreiding van letsel te voorkomen en complicaties te verkleinen.”

Veiligheid voor en door iedereen
Het Roelof van Echten College besteedt veel aandacht aan de veiligheid op school. Onder het motto ‘veiligheid voor en door iedereen’ wordt iedereen binnen de school betrokken bij de veiligheid. Regelmatig worden op alle locaties oefeningen georganiseerd. Leerlingen hebben daarbij de rol van observator of hebben een rol als slachtoffer. Sprakel: “In het geval van een echte calamiteit weet iedereen wat er van hem wordt verwacht. De kans op een goede afloop wordt daarmee aanzienlijk vergroot.”