ISK viert Suikerfeest

12 juni 2019

Leerlingen uit de internationale schakelklassen (ISK) hebben op school het Suikerfeest gevierd. Samen met familie, docenten en anderen genoten ze van heerlijke, zelfgemaakte lekkernijen.

Het was een gezellige dag voor de ISK. Naast het Suikerfeest vieren de leerlingen andere feesten van verschillende religies en culturen. In de lessen schenkt het RvEC veel aandacht aan wereldreligies en de leerlingen bewijzen dat ze de verschillende feesten heel goed samen kunnen vieren.

ISK: voorbereiding op regulier onderwijs
Twaalf- tot achttienjarige jongeren die niet of nauwelijks Nederlands spreken, gaan naar de ISK. Het ISK-onderwijs bereidt deze leerlingen, die tijdelijk in Hoogeveen verblijven of in Hoogeveen een huis hebben toegewezen gekregen, voor op doorstroming naar het reguliere voortgezet onderwijs of het mbo. Het gaat om meer dan alleen taalonderwijs. Er is veel aandacht voor cultuur, respect, structuur, creativiteit, sport en allerlei maatschappelijke thema’s. Passend bij wat de leerling aankan, maakt hij kennis met andere leerlingen, de Nederlandse taal en cultuur en een afwisselend onderwijsprogramma.