Imam geeft gastles GMF

18 mei 2018

Hoe zou u het vinden als uw kind homoseksueel zou zijn? Hoe vindt u het dat de samenleving verhardt? Waarom bent u imam geworden? Zomaar een paar vragen die leerlingen uit 4havo en 5vwo stelden aan Tahier Wagid Hosain, imam uit Zwolle.

Ook dit schooljaar kwam de imam onze school met een bezoek vereren. Zijn gastlessen vonden vandaag en gisteren plaats in de klas, waardoor elke leerling de mogelijkheid en tijd had om een vraag te stellen. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt; in de pauze werd nog veel gesproken met Tahier. 

In gesprek
Tahier nam uitgebreid de tijd om - serieus, maar ook met humor - de vragen van de leerlingen te beantwoorden. Van Geert Wilders ("Ik vind zijn kapsel niet zo mooi") en hoofddoekjes ("Iedereen haar eigen keuze") tot persvrijheid, aanslagen, de 'big bang'-theorie en alcohol; allerlei thema's kwamen langs. De imam benadrukte hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan. En dat je van mening mag verschillen, maar misschien ook nieuwe inzichten kan opdoen door open te staan voor dialoog. Het waren wederom inspirerende lessen. Volgend jaar weer! 

Over GMF
De gastles van de imam is onderdeel van het vak GMF (godsdienstige, maatschappelijke en filosofische vorming). De kern van dit vak is de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens GMF bespreekt de klas allerlei persoonlijke, actuele en maatschappelijke thema's. Het stellen van vragen en vooral waaromvragen door de leerlingen zelf is daarbij het belangrijkste. Daarmee kunnen zij een eigen kijk op het leven krijgen. En dan niet op hun eigen leven, maar ook op dat van anderen. 

Het RvEC ontwikkelt de lesmethode voor GMF, inclusief het magazine WHY.