Leerlingen RvEC krijgen gastles van imam

7 juni 2016

Vindt u zichzelf een fundamentalist, hoe denkt u over de PVV en waar dient uw tulband voor? Het zijn slechts enkele vragen die leerlingen van het Roelof van Echten College maandag 6 juni stelden tijdens een gastcollege van Imam Tahier uit Zwolle. Het resultaat is een boeiend gesprek tussen jongeren en imam over geloof, Islamitische gebruiken en de betekenis van IS.

Gekleed in mustahabb (traditioneel gewaad) en met tulband betreedt imam Tahier de collegezaal van locatie Bentinckspark. “Wees gerust, ik ben hier niet op mijn vliegende tapijt gekomen”, begint Tahier de les. De klas schiet in de lach en daarmee is het ijs gebroken. “Mijn missie is om met mijn geloof middenin de gemeenschap te staan. Mijn lezingen in de moskee zijn daar ook op gericht. Dat betekent dat ik het belangrijk vind om er met elkaar over te praten.  Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als je maar luistert en elkaar begrijpt. Jullie mogen me vandaag ook alles vragen.”

Geloof van liefde
Dat laten de scholieren zich natuurlijk geen tweede keer zeggen. “Vindt u zichzelf een fundamentalist?”, klinkt het uit de zaal. “Ja en nee”, antwoordt Tahier. “Ja, omdat ik altijd dichtbij mezelf blijf, maar nee omdat ik mijn beleving van het geloof niet opdring aan anderen. Wat ik er dan van vindt dat IS wil dat iedereen moslim wordt? IS betekent voor mij ‘is slecht’. De Islam is een geloof van liefde, maar wat IS wil bereiken heeft niets te maken liefde. De Koran schrijft dat ook helemaal niet voor. De profeet Mohammed deed al veel samen met de Joden en de Christenen. De interreligieuze samenleving zoals we die nu kennen is dus helemaal niet nieuw.”

Persoonsvorming
Anne Claudine Tuller, docent godsdienst op het RvEC, nodigde de imam uit voor de gastles. Is dat niet vreemd op een christelijke school? “Juist niet”, zegt Tuller. “Het vak godsdienst gaat over veel meer dan het christendom. Juist vanuit onze identiteit vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met andere religies. Ik vind het soms schokkend hoe jongeren praten over de Islam, ook bij ons op school. Vaak komt dat voort uit onwetendheid. Als school hebben we daar een taak. We willen verdraagzame mensen afleveren aan de samenleving. Mensen die zich kunnen verplaatsen in de ander en zich weten te verhouden tot de maatschappij en andere religies. We willen dat leerlingen leren om te analyseren en met verschillende brillen naar de wereld kunnen kijken. Dat vergt kennis. Kennis van de maatschappij, van verschillende religies, maar ook kennis over jezelf. Deze les draagt daaraan bij.”