Leerlingen RvEC krijgen iPad

26 januari 2014

De hoeveelheid technologie in onze samenleving neemt steeds verder toe. Het Roelof van Echten College wil haar leerlingen daarop voorbereiden door ze de vaardigheden bij te brengen die passen bij de 21e eeuw. ICT is daarbij een noodzakelijk hulpmiddel. Reden voor school om ruim 200 brugklasleerlingen een iPad te geven.

In het kader van een pilot mogen ze het komende half jaar experimenteren en ontdekken wat het apparaat toevoegt aan de lessen. “Het doel van de pilot is om te ontdekken waar digitale leermiddelen ons onderwijs kunnen verrijken”, vertelt Roland Baas, directeur vmbo en praktijkonderwijs op het RvEC. “Want de vraag of ze dat kunnen, is bijna geen vraag meer. Er is tegenwoordig de wereld aan apps en content beschikbaar om in te zetten in het onderwijs. De vraag is vooral hoe je die inzet, zodat het onderwijs aantrekkelijker wordt en aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen.”

De leerling die ons leert
Om dat te bewerkstelligen worden leerlingen nauw betrokken bij de pilot. Baas: “We noemen dat ‘de leerling die ons leert.’ Want je hoeft een leerling echt niet meer uit te leggen hoe een iPad werkt. Het is eerder andersom. De kennis die onder leerlingen aanwezig is, willen we benutten door een aantal scholieren een rol te geven als iPad-specialist. Deze leerlingen helpen klasgenoten bij het gebruik van de iPad of brengen leuke ideeën in voor het gebruik van bepaalde apps. Dat is voor die leerling een mooie leerervaring en het houdt ons scherp op de kwaliteit. We betrekken ook ouders in deze pilot. Zij treden op als ICT-adviseur, maar adviseren ons bijvoorbeeld ook over de sociale kant van dit verhaal. Hoe wenselijk is het dat leerlingen de hele dag online zijn, hoe gaan we thuis en op school om met social media en welke afspraken maken we daarover? We vinden het belangrijk om daarover met elkaar in gesprek te gaan.”

Experimenteren
Baas verwacht veel van de pilot. “Het biedt talloze mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld veel eenvoudiger inspelen op de individuele onderwijsbehoefte van een leerling (differentiëren). Via de iPad werken leerlingen op hun eigen niveau en tempo aan hun schoolwerk. Daarnaast kan het apparaat een belangrijk hulpmiddel zijn voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het leren, zoals voor kinderen met dyslexie. Ook willen we onderzoeken of we via blended learning, een combinatie van online thuisleren en het reguliere contactonderwijs, de huiswerkattitude van leerlingen positief kunnen beïnvloeden. ”

Aan het eind van het schooljaar wordt de pilot geëvalueerd en bekijkt de school of en in welke vorm ermee wordt doorgegaan. “Uiteindelijk willen we toe naar een persoonlijke ICT-omgeving voor iedere leerling”, zegt Baas. "Een omgeving waar een leerling toegang heeft tot zijn eigen leerproces via een digitaal apparaat. Dat kan een iPad zijn, maar ook een andere tablet of laptop. Dat zal de toekomst uitwijzen.”