Leerlingen RvEC presenteren sectorwerkstuk op Alfa-college

2 februari 2016

Goed voorbereid starten aan een mbo-opleiding begint met het maken van de juiste keuze. De vierdeklassers van het vmbo van het Roelof van Echten College gingen op onderzoek uit om te ontdekken waar hun toekomst ligt. Dinsdag 2 februari gaven 66 tl-scholieren van het Roelof van Echten College hun eindpresentatie op het Alfa-college.

Alle examenleerlingen maken in klas 4 het zogeheten sectorwerkstuk. “Onze scholieren maken een werkstuk over een thema dat aansluit bij de studierichting die ze willen kiezen na hun eindexamen”, legt decaan Klaas Kroezen uit. “Op deze manier maken ze intensief kennis met de beroepssector die ze voor ogen hebben. Ze worden daarbij ondersteund en begeleid door docenten en studenten van het Alfa-college. Tijdens een aantal lessen op het Alfa-college krijgen leerlingen uitgebreid de ruimte om vragen te stellen en zich een beeld te vormen van de vervolgopleiding. Aan het eind van de rit presenteren ze hun conclusie aan hun ouders en docenten van de beide scholen.”

Ruiken en proeven aan de praktijk
Namens het Alfa-college benadrukt docent Business School Jurjen Woltjer het belang van goede loopbaanoriëntatie. “Om succesvol door te stromen naar het vervolgonderwijs is het belangrijk dat jongeren  zich een goed beeld vormen van de opleiding die ze gaan volgen. Het komt voordat de verwachtingen die leerlingen hebben van een vervolgopleiding niet altijd overeenkomen met de praktijk. De consequentie is dat een leerling gaat switchen of zelfs vertraging oploopt. En dat willen wij en het Roelof van Echten College natuurlijk voorkomen. Kroezen vult aan: “Dat zien we ook bij het maken van het sectorwerkstuk. Het komt voor dat een leerling door het maken van dit werkstuk toch nog verandert van gedachten. De samenwerking met het Alfa-college hierbij is bijzonder waardevol, omdat leerlingen op deze manier kunnen ruiken en proeven aan een mbo-opleiding.”