Leerlingen brengen bezoek aan Godshuizen

28 oktober 2016

Leerlingen van klas 1 van locatie Bentinckspark hebben een bezoek gebracht aan verschillende godshuizen. In het kader van het nieuwe vak GMF bezochten ze de Rooms-Katholieke Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk en de moskee in Hoogeveen.

In de Godshuizen voerden de leerlingen verschillende opdrachten uit. Zo maakten zo kennis met de verschillende geloven. Ze leerden over gebruiken en tradities en de achtergrond daarvan, ze onderzochten de verschillen in inrichting, gebruik van voorwerpen en symbolen en ontdekten wat de verschillen zijn tussen een priester, dominee en imam. Dit alles verwerkten ze in hun opdrachtenboek dat ze inleveren voor een cijfer.

GMF
GMF is een nieuw vak dat sinds dit schooljaar op het rooster staat van alle leerlingen van locatie Bentinckspark. Het is een combinatie van de vakken godsdienst, maatschappijleer en filosofie. Door deze samen te voegen kan leerlingen meer verdieping en verbreding geboden worden. Tijdens het vak GMF worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Op deze manier vormen leerlingen hun eigen identiteit en worden ze bewust gemaakt van hun persoonlijke levensvisie en levenshouding. Docenten van het vak GMF schrijven daarbij hun eigen methode.