Leerlingen praktijkonderwijs 'groot in huishouding'

9 mei 2017

Vijf leerlingen van het praktijkonderwijs uit de branche Zorg & Welzijn hebben woensdag 3 mei hun examen 'Schoonmaak in de groothuishouding' gehad. Johanna, Tahabu, Clariska, Melissa en Marieke hebben met succes hun praktijkexamen afgelegd. Gefeliciteerd!

“Voorafgaand aan het examen hebben we in de lessen geoefend op vier onderdelen”, vertelt docent Tjitske van der Veen. “De lessen werden afgesloten met proefexamens voor sanitair onderhoud, interieuronderhoud, enkelvoudig moppen en stofwissen. Tijdens het echte examen moesten de meiden twee onderdelen tonen die door een examinator van SVA-Opleidingen (KPC-groep) werden beoordeeld. Gelukkig deden ze het heel goed en zijn ze allemaal geslaagd met een voldoende of goed op de twee praktijkonderdelen.”

De leerlingen ontvangen hun certificaat tijdens een speciale avond in Eduwiek op 11 juli. Dan worden ook alle andere certificaten uitgereikt.