Leerlingen schrijven brieven voor Amnesty International

11 december 2019

De afgelopen week hebben alle leerlingen Maatschappijkunde, Maatschappijleer en GMF uit leerjaar 4, brieven geschreven voor Amnesty International. Amnesty zet zich al sinds 1961 in voor de universele mensenrechten die zijn opgesteld en ondertekend door bijna alle landen.

Nog steeds komen mensen onschuldig in de gevangenis terecht of zonder een eerlijk proces of onder mensonwaardige straffen zoals martelingen. Daarbij is de positie van vrouwen en LHBTI'ers nog ver achtergesteld in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Door het schrijven van zoveel mogelijk brieven, wil Amnesty alles in het werk stellen om regeringen te vragen mensen die onschuldig zijn vrij te laten en iets te doen tegen onrecht. Ook hebben de leerlingen brieven geschreven voor gevangenen, een bemoediging of groet. Dhr. Boer, vrijwilliger  van Amnesty Hoogeveen (zie foto), heeft zo'n 175 brieven van Gaia Visser (3B3) in ontvangst genomen. Hij (en wij) zijn daar erg trots op. Tijdens deze les werd nog eens duidelijk dat mensenrechten niet overal vanzelfsprekend zijn. Het blijft nodig dat wij niet alleen toekijken, maar op deze manier in actie komen. Een druppel lijkt weinig, maar een hele boel druppels kunnen een zee maken en verandering brengen. Iedereen die meegeholpen heeft, bedankt!