MEP in coronatijd

12 maart 2021

Traditiegetrouw neemt het RvEC deel aan het Model European Parliament (MEP), dit jaar natuurlijk op coronaproof manier. Deze week zetten leerlingen uit 4vwo en 5vwo hun tanden in een stapeltje problemen die vragen om een Europese oplossing. Maandag en dinsdag staan in het teken van de voorbereidingen: hard nadenken, stevig discussiƫren en zorgvuldig argumenten verwoorden. Vrijdag vinden de plenaire zittingen plaats in de kantine van HZVV. Helaas is het dit jaar niet mogelijk om aanwezig te zijn, maar gelukkig kruipen enkele leerlingen in de huid van journalist.

Maandag 8 maart 2021 – geschreven door Melanie Boertien (5vwo)
Het Model European Parliament (MEP) op het Roelof van Echte College is weer in volle gang bezig! Het MEP is eigenlijk het naspelen van het Europese Parlement met haar commissies. Het wordt in heel Europa door veel middelbare scholen uitgevoerd, zo ook het RvEC. Tijdens het spelen maken leerlingen kennis met alle facetten van politieke besluitvorming: voorstellen maken, debatteren, informatie verzamelen, argumenteren, speechen, meerderheden zoeken, standpunt bepalen, inleven in je tegenstander, problemen oplossen, compromissen sluiten, et cetera. Omdat het om het Europese Parlement gaat, betreft het MEP maatschappelijk problemen die in Europa spelen en die je op Europees niveau op zou kunnen gaan lossen. Aan de 4vwo- en 5vwo-leerlingen is nu de vraag: hoe ga je te werk?

In coronatijden is het organiseren van het MEP natuurlijk een iets ingewikkelder zaak geworden. Om te zorgen dat we toch een MEP kunnen uitvoeren, is het programma anders verdeeld dan de voorgaande jaren het geval was. Zo worden de vergaderingen bijvoorbeeld in meerdere rondes uitgevoerd om zo de onderlinge afstand mogelijk te maken. Alle 4vwo- en 5vwo-leerlingen zijn maandag, dinsdag en vrijdag de gehele dag uitgeroosterd om aan het MEP deel te kunnen nemen. De commissievergaderingen vinden fysiek op school plaats (op één dagdeel) en kunnen verder vanuit huis online voort worden gezet. De plenaire vergadering zal vrijdag, in tegenstelling tot andere jaren, uit drie kleinere rondes bestaan in plaats van uit één grote ronde. Het is dus wel duidelijk dat het MEP dit jaar iets anders verloopt dan de voorgaande jaren het geval was, maar op deze manier is het toch weer mogelijk een aardig MEP te organiseren!

Dinsdag 9 maart 2021 - geschreven door Nola Vos (4vwo)
Afgelopen dinsdag was alweer de tweede dag van het Model European Parliament (MEP). De 4vwo- en 5vwo-leerlingen hebben maandag zowel fysiek op school als online kennisgemaakt met hun rol als commissielid.

Maandag en dinsdag stonden geheel in het teken van het voorbereiden op de plenaire vergaderingen van vrijdag. Na een introductie maakten de commissieleden onder leiding van hun voorzitters uit 5vwo en 6vwo een begin met het opstellen van een zo waterdicht mogelijke resolutie voor het vraagstuk dat centraal staat binnen hun commissie. Daarnaast is het natuurlijk van groot belang dat de commissieleden hun resolutie zo goed mogelijk weten te verdedigen op de dag van de plenaire vergadering. Om hiermee te oefenen werden er tussen het schrijven van de resoluties door speeches geschreven en gehouden en werd er bovendien geoefend met het weerleggen van tegenargumenten. Met de naderende deadline van dinsdag 16.00 uur voor het inleveren van de resolutie werden tegen het einde van de commissievergaderingen binnen elke commissie de puntjes op de i gezet. Tevens trof elke commissie de laatste voorbereidingen voor de plenaire vergadering van aanstaande vrijdag en werden de rollen daarvoor zorgvuldig verdeeld.

Binnenkort zal het resolutieboekje verschijnen en kunnen alle leerlingen die deelnemen aan het MEP zich verdiepen in de resoluties van de andere commissies. Aanstaande vrijdag kunnen de commissieleden alle kennis die ze de afgelopen dagen hebben opgedaan toepassen op de plenaire vergaderingen!

Wil je meer weten over het MEP in coronatijd en de vraagstukken, en tevens een beter beeld krijgen van de sfeer die het MEP met zich meebrengt op het Roelof van Echten College? Volg dan het officiële Instagram account van het MEP op het RvEC (@rvec_mep21)!

Vrijdag 12 maart 2021 - geschreven door Imre van der Zwaag (5vwo)
Vanwege het coronavirus verliep de plenaire vergadering anders dan andere jaren. In plaats van in het gemeentehuis van Hoogeveen vond de vergadering dit jaar plaats in de kantine van het HZVV en in plaats van dat iedereen de hele dag aanwezig was, werd de vergadering in drie rondes verdeeld en was iedereen alleen bij zijn eigen ronde aanwezig. In elke ronde kwamen de resoluties van drie commissies aan bod. De resoluties van de commissies bestonden uit twee delen: de introductory clauses (IC’s) en de operative clauses (OC’s). In de IC’s worden de problemen uitgelegd en in de OC’s de manieren waarop de commissie deze problemen wil oplossen. Het bespreken van een resolutie ging telkens via een vast schema. Eerst gaf de voorzitter aan of er nog aanpassingen waren gedaan aan de resolutie zoals de leerlingen deze dinsdagavond hadden ontvangen. Hierna werd het woord gegeven aan één van de leerlingen voor de OC’s van zijn of haar commissie en dit werd gevolgd door een speech voor de resolutie door een ander lid van de commissie. Daarna was er de mogelijkheid voor een lid van de andere commissies om een amendement (een aanpassing van de resolutie) in te dienen. Indien dit het geval was, werd een speech voor en een speech tegen dit amendement gehouden, gevolgd door de mogelijkheid om vragen te stellen over het amendement en het tellen van de stemmen. Daarna begon het open debat waarin vragen over de resolutie gesteld werden en deze (meestal) beantwoord werden. Daarna was er de mogelijkheid om een speech tegen de resolutie te houden en werd er nog een eindspeech gehouden door één van de leden van de commissie van de besproken resolutie. Dan was het tijd voor de hiervoor aangewezen personen om de stemmen van hun eigen commissie te tellen. Deze moesten zij daarna doorgeven aan de voorzitters. De commissieleden hadden drie verschillende manieren waarop zij konden stemmen: vóór de resolutie, tegen de resolutie of zij konden hun stem onthouden. Indien de meerderheid vóór de resolutie had gestemd, dan gaf de voorzitter aan dat de resolutie werd aangenomen en mocht er worden geklapt door de aanwezigen. Zo niet, dan werd de resolutie niet aangenomen en mocht er niet geklapt worden.

Bij elke ronde waren drie commissies aanwezig, hun voorzitters uit 5vwo en 6vwo en drie journalisten. De voorzitters uit 5vwo vormden samen het Presidium. Per resolutie leidde één van hen de vergadering en de andere twee hielden bij wie er wat hadden gezegd en telden de stemmen van de verschillende commissies op. 

Tijdens de plenaire vergadering was er een aantal strikte regels waar de commissieleden zich aan moesten houden. Ze hadden bijvoorbeeld een naambordje gekregen die ze moesten ophouden als ze iets te zeggen hadden, zodat het voor de voorzitters duidelijk was wie zij de beurt konden geven. Ook moesten ze altijd via de voorzitter praten door te beginnen met ‘Voorzitter, …’ en zich zo goed mogelijk houden aan de kledingvoorschriften.