Muziek als examenvak: ja of nee?

14 februari 2017

Vandaag heeft havo 5-leerlinge Lise Giethoorn haar profielwerkstuk overhandigd aan mevrouw Knol, locatiedirecteur Bentinckspark. Lise’s werkstuk heeft een duidelijke boodschap: muziek moet weer een examenvak worden.

Lise heeft onderzoek gedaan naar muziek als examenvak in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en in het bijzonder in de bovenbouw van het RvEC. Uit haar onderzoek blijkt dat de keuzemogelijkheid voor muziek als examenvak een noodzaak is en zeker geen overbodige luxe. Lise heeft dit aangetoond door onderzoek te doen naar de uitwerking van muziek op het menselijke brein. Ook heeft ze enquêtes laten invullen door bovenbouwleerlingen van het RvEC en andere middelbare scholen.

Als misschien wel toekomstig conservatoriumstudent heeft Lise het vak muziek in de bovenbouw erg gemist. Mevrouw Knol heeft Lise toegezegd haar profielwerkstuk te bestuderen en te kijken naar de mogelijkheden om muziek opnieuw als examenvak in te voeren.